KRAGT training


 

Soms is een groepstraining meer passend...

 

Een paar keer per jaar geef ik de KRAGT training

 

KRAGT training is een krachtige groepstraining voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert.

Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen. Door middel van verschillende werkvormen, wordt contact gemaakt met het gevoel en de eigen kracht van het kind. 

 

Tijdens de training zullen er gegarandeerd veel AHA! ervaringen zijn.

 

KRAGT training is er voor kinderen die:

-onzeker zijn

-weerbaarder willen worden
-zichzelf beter willen leren kennen
-last van faalangst hebben
-zich onbegrepen voelen
-zich anders voelen
-(hoog) gevoelig zijn

-snel boos worden
-gepest worden of zelf pesten
-veel (negatieve) aandacht vragen
-moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
-moeite hebben om hun grens aan te geven
-hun eigen kwaliteiten en talenten beter willen leren kennen

 


Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Het kind maakt deel uit van verschillende systemen zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van het kind.

Tijdens de KRAGT training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en/of het gedrag van een kind kan per systeem verschillen. Bijvoorbeeld: thuis is het kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst. Het kind gaat zien wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep. Erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten. In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloed van anderen op jou?’, ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen, zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid en hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Het kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

Door de grote diversiteit in oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

De KRAGT-training bestaat uit vier lessen van 2 uur, de kosten bedragen € 280 (inclusief mailtjes en een ouder/kindsessie). Ik heb namelijk gemerkt dat de opbrengst groter is, als ik ook een keer met ouders (en kind) om de tafel ga. De training wordt gegeven in groepsverband, in groepjes van ongeveer 4 kinderen. De training wordt gegeven in Boxmeer/Sambeek, maar op verzoek kan ik ook naar een locatie in de regio komen.

Op scholen en bij de naschoolse opvang kan de training uiteraard ook worden gegeven.