AVG


PRIVACY STATEMENT  AHA! COACHING BOXMEER

(verplicht per 1 mei 2018)

  

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Annelies Hoefman-Smits. Eigenaresse van Aha! Coaching, te Boxmeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66495237

Persoonsgegevens
Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden tijdens mijn begeleiding. 

Verwerken persoonsgegevens

Als je besluit om met mijn begeleiding te starten, dan vraag ik je waarschijnlijk om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking/ verband houden met de hulpvraag. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.  

 

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik uiteraard.  Alles wat we via WhatsApp of Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site aha-coaching.nl is alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Hooguit kun je mij een mail sturen via de site. Ook deze is beveiligd middels een wachtwoord bij Jimdo en een wachtwoord op mijn apparaten.
 

 

Niet digitale gegevens
Tijdens telefonisch contact en sessies, schrijf ik soms wat op. Voor mezelf. Gewoon om te onthouden wat belangrijk kan zijn voor de vervolgsessies. Een enkele keer bewaar ik iets wat je bij mij maakt. Ik bewaar alles in een afgesloten kast. Je kunt er dus zeker van zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen, zonder jouw toestemming.
 

 

Social media

Soms maak ik een berichtje op mijn bedrijfspagina op Facebook. Gewoon om anderen te laten zien hoe ik te werk ga: een soort kijkje in de keuken. Ik zal altijd van te voren om toestemming vragen of ik de tekst en/of foto mag delen.

 

Gegevens bewaren
Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor mijn begeleiding. 

 

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

 

 

 

ALGEMEEN
aha-coaching, gevestigd aan Bilderbeekstraat 40 5831 CX Boxmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
http://www.aha-coaching.nl
Bilderbeekstraat 40 5831 CX Boxmeer tel: 0613999163


PERSOONSGEGEVENS
aha-coaching verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres

aha-coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is t.b.v. de begeleiding
- doorgeven van wettelijke gegevens voor de belastingaangifte (facturen)

-om het aanbod af te stemmen op jullie vraag/ wens/ info

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
aha-coaching neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen. 

aha-coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maximaal: 7 jaar

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
aha-coaching verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is ,voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES

Bekijk het cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door aha-coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@aha-coaching.nl.

ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

aha-coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aha-coaching.nl

 

Ik hoop volledig te zijn geweest in deze AVG,

Annelies Hoefman-Smits

AHA! COACHING BOXMEER